FORGOT YOUR DETAILS?

กระดาษ A4 Idea Green

บริษัท อิทธิบาทเปเปอร์ 2545 จำกัด โรงงานนำกระดาษรีมใหญ่ มาแปรรูปเป็น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษต่อเนื่อง และสมุด โดยเรามีความพร้อมในการบริการลูกค้าทั่วประเทศ ตั้งแต่ขั้นตอนการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการผลิต ขั้นตอนการออกแบบ จนกระทั่งกระบวนการผลิต รวมถึงการจัดส่งสินค้า มั่นใจได้ว่างานที่ออกมาจะมีคุณภาพ ตรงเวลา และตรงตามความต้องการ

0003836--idea-green-a4-80g-500- (1)

กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า

  • นวัตกรรมกระดาษถ่ายเอกสารระดับพรีเมี่ยมที่พัฒนาจากแนวคิดที่ต้องการสร้างอนาคตและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น กระดาษไอเดีย กรีน ผลิตโดยใช้เยื่อจากป่าปลูกเป็นส่วนผสม 60% และส่วนที่เหลือใช้เยื่อ EcoFiber เป็นส่วนผสม จึงลดการใช้ต้นไม้ลงถึง 40% แต่ยังให้กระดาษที่ขาว มีคุณภาพเทียบเท่ากระดาษทั่วไป และได้รับการรับรองมาตรฐานฉลากเขียวจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป็นรายแรก จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มองหากระดาษที่มีคุณภาพและต้องการดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน
    EcoFiber คือเยื่อกระดาษคุณภาพสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตโดยนำเศษวัสดุ หรือวัสดุซึ่งผ่านการใช้งานแล้วจากนอกโรงงานมาคัดสรร จัดการ และควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ เพื่อให้ได้เยื่อกระดาษที่มีคุณภาพสูง เหมาะสำหรับเป็นส่วนผสมในการผลิตกระดาษคุณภาพพรีเมี่ยม
  • กระดาษ ไอเดีย กรีน เป็นทางเลือกใหม่แก่ผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าคุณภาพและมีจิตสำนึกเพื่อสิ่งแวดล้อม เพราะการใช้ EcoFiber ช่วยลดการใช้ต้นไม้เป็นวัตถุดิบถึง 40% ทำให้เรามีต้นไม้ไว้ทำหน้าที่ดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศได้มากขึ้น

สนใจสั่งซื้อสินค้า หรือสั่งผลิตงานกระดาษต่างๆ

TOP