FORGOT YOUR DETAILS?

สมุดวาดเขียน

บริษัท อิทธิบาทเปเปอร์ 2545 จำกัด โรงงานนำกระดาษรีมใหญ่ มาแปรรูปเป็น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษต่อเนื่อง และสมุด โดยเรามีความพร้อมในการบริการลูกค้าทั่วประเทศ ตั้งแต่ขั้นตอนการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการผลิต ขั้นตอนการออกแบบ จนกระทั่งกระบวนการผลิต รวมถึงการจัดส่งสินค้า มั่นใจได้ว่างานที่ออกมาจะมีคุณภาพ ตรงเวลา และตรงตามความต้องการ

IMG_4662

สมุดวาดเขียน

  • เนื้อกระดาษวาดเขียนหนา 150 แกรม

มีสองขนาดคือ 

  • 190 X260 MM.
  • 380 X 260 MM.

สนใจสั่งซื้อสินค้า หรือสั่งผลิตงานกระดาษต่างๆ

TOP