FORGOT YOUR DETAILS?

เรารับผลิต OEM Brand

บริษัท อิทธิบาทเปเปอร์ 2545 จำกัด โรงงานนำกระดาษรีมใหญ่ มาแปรรูปเป็น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษต่อเนื่อง และสมุด โดยเรามีความพร้อมในการบริการลูกค้าทั่วประเทศ ตั้งแต่ขั้นตอนการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการผลิต ขั้นตอนการออกแบบ จนกระทั่งกระบวนการผลิต รวมถึงการจัดส่งสินค้า มั่นใจได้ว่างานที่ออกมาจะมีคุณภาพ ตรงเวลา และตรงตามความต้องการ

IMG_4425

ทางเรารับผลิตงาน OEM ตามความต้องการของลูกค้าในทุกลักษณะของความต้องการ และรายละเอียดลงในจุดที่ต้องการ

กระดาษถ่ายเอกสาร ขั้นต่ำ 20,000รีมขึ้นไป

กระดาษต่อเนื่อง ขั้นต่ำ 5,000 กล่องขึ้นไป

สมุด ขั้นต่ำ 2,000 เล่มขึ้นไป

 

สนใจสั่งซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษต่อเนื่อง และสมุด

TOP